Contact Hours of 1st semester of Academic Year 2018/2019

Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Zongjin LI 16:30-17:30 16:30-17:30
Kwun Nam HUI 17:00-18:00 17:00-18:00
Hou IAN   14:30-16:00    14:30-16:00 
Hui PAN 17:00-18:30 17:00-18:30
Iat Neng CHAN 11:30-12:30 10:30-11:30
Guo HONG  16:00-17:00 16:00-17:00
Hai-Feng LI   17:00-18:00  13:00-14:00 
Kar Wei Ng 17:00-18:00 17:00-18:00
Huaiyu SHAO 16:00-17:00 16:00-17:00
Guoxing SUN 16:00-17:00 16:00-17:00
Shuangpeng WANG 11:00-12:00 11:00-12:00
Guichuan XING 17:00-18:00 17:00-18:00
Bingpu ZHOU   10:00-11:00     10:00-11:00