Contact Hours of 2nd semester of Academic Year 2018/2019

Academic StaffMondayTuesdayWednesdayThursday Friday
Shi CHEN10:00-11:0010:00-11:00
Guo HONG10:00-11:0010:00-11:00
Kwun Nam HUI17:00-18:0017:00-18:00
Hou IAN 14:30-16:00  14:30-16:00 
Hai-Feng LI17:00-18:00 13:00-14:00 
Zongjin LI16:30-17:3016:30-17:30
Kar Wei NG 14:30-15:3014:30-15:30
Hui PAN17:00-18:30 17:00-18:30
Huaiyu SHAO16:00-17:0016:00-17:00
Guoxing SUN16:00-17:0016:00-17:00
Yuxin TANG17:00-18:0017:00-18:00
Shuangpeng WANG11:00-12:0011:00-12:00
Guichuan XING17:00-18:0017:00-18:00
Bingpu ZHOU 14:00-15:00  14:00-15:00