Contact Hours of 2nd semester of Academic Year 2019/2020

 

Academic StaffMondayTuesdayWednesdayThursday Friday
Yongqing CAI14:00-15:0014:00-15:00 
Shi CHEN10:00-11:0010:00-11:00
Guo HONG14:30-15:3014:30-15:30
Kwun Nam HUI16:00-17:0016:00-17:00
Hou IAN11:30-12:30 11:30-12:30
Hai-Feng LI14:30-15:3014:30-15:30
Zongjin LI16:30-17:3016:30-17:30
Hongchao LIU  10:00-11:0010:00-11:00 
Kar Wei NG 14:00-15:0014:00-15:00
Hui PAN15:00-16:30 15:00-16:00
Songnan QU10:00-11:0010:00-11:00
Huaiyu SHAO16:30-17:3016:30-17:30
Guoxing SUN17:30-18:3017:30-18:30
Yuxin TANG10:00-11:0010:00-11:00
Shuangpeng WANG11:00-12:0011:00-12:00
Guichuan XING16:30-17:3016:30-17:30
Bingpu ZHOU 14:30-15:30  14:30-15:30