Contact Hours of 2nd semester of Academic Year 2018/2019

Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Shi CHEN 10:00-11:00 10:00-11:00
Guo HONG 10:00-11:00 10:00-11:00
Kwun Nam HUI 17:00-18:00 17:00-18:00
Hou IAN   14:30-16:00    14:30-16:00 
Hai-Feng LI 17:00-18:00  13:00-14:00 
Zongjin LI 16:30-17:30 16:30-17:30
Kar Wei NG   14:30-15:30 14:30-15:30
Hui PAN 17:00-18:30  17:00-18:30
Huaiyu SHAO 16:00-17:00 16:00-17:00
Guoxing SUN 16:00-17:00 16:00-17:00
Yuxin TANG 17:00-18:00 17:00-18:00
Shuangpeng WANG 11:00-12:00 11:00-12:00
Guichuan XING 17:00-18:00 17:00-18:00
Bingpu ZHOU  14:00-15:00    14:00-15:00