Contact Hours of 1st semester of Academic Year 2020/2021

 

Academic StaffMondayTuesdayWednesdayThursday Friday
Yongqing CAI14:00-15:0014:00-15:00 
Shi CHEN10:00-11:0010:00-11:00
Guo HONG14:30-15:3014:30-15:30
Kwun Nam HUI17:00-18:0017:00-18:00
Hou IAN10:00-11:00 10:00-11:00
Hai-Feng LI14:30-15:3014:30-15:30
Zongjin LI16:30-17:3016:30-17:30
Hongchao LIU 9:00-10:009:00-10:00 
Kar Wei NG 14:30-15:3014:30-15:30
Hui PAN15:00-16:30 15:00-16:00
Songnan QU14:30-15:3014:30-15:30
Huaiyu SHAO16:30-17:3016:30-17:30
Guoxing SUN16:00-17:0016:00-17:00
Zikang TANG15:00-17:00
Shuangpeng WANG11:00-12:0011:00-12:00
Guichuan XING17:00-18:0017:00-18:00
Bingpu ZHOU 14:30-15:30 14:30-15:30