Students

by research group:  TANG | Z. LI | HUI | IAN | PAN | CHAN | HONG | H.F. LI | NG | SHAO | SUN | WANG | XING | ZHOUKWOK | LO  

 

Prof. Zikang TANG’s group

KONG, Youchao   孔佑超 
co-supervisor: Prof. Shuangpeng WANG
E-mail: yb87816@connect.um.edu.mo

LI, Hong   李鴻
E-mail: yb57480@connect.um.edu.mo

LI, Xiaojun   李曉軍 
co-supervisor: Prof. Guo HONG
E-mail: yb77801@connect.um.edu.mo

LI, Yan   黎焱 
E-mail: yb77807@connect.um.edu.mo

LI, Yiwen   李以文
E-mail: yb57482@connect.um.edu.mo

LIANG, Tao   梁桃
co-supervisor: Prof. Guichuan XING
E-mail: yb7808@connect.um.edu.mo

LIU, Xuejuan   劉雪娟
E-mail: yb57481@connect.um.edu.mo

MIAO, Jun   苗駿
E-mail: yb67441@connect.um.edu.mo

PENG, Shaomin   彭少敏
co-supervisor: Prof. Guichuan XING
E-mail: yb67449@connect.um.edu.mo

 

Prof. Zongjin LI’s group

DING, Hongyao   丁虹耀
E-mail: yb87813@connect.um.edu.mo

LI, Lefan   李樂凡
co-supervisor: Prof. Guoxing SUN
E-mail: yb77820@connect.um.edu.mo

LIU, Qing   劉慶
co-supervisor: Prof. Guoxing SUN
E-mail: yb77821@connect.um.edu.mo

SUN, Xuejing   孫雪靜
E-mail: yb87803@connect.um.edu.mo

WANG, Qiao   王荍
co-supervisor: Prof. Guoxing SUN
E-mail: yb77824@connect.um.edu.mo

 

Prof. Kwun Nam HUI’s group

KANG, Yao   康瑤
co-supervisor: Prof. Huaiyu SHAO
E-mail: yb77804@connect.um.edu.mo

Zhang, Yuanyuan   張元元
E-mail: yb77814@connect.um.edu.mo

Zhu, Siqi   朱思齊
E-mail: yb77813@connect.um.edu.mo

 

Prof. Hou IAN’s group

HUAN, Tiantian   郇甜甜
E-mail: yb57450@connect.um.edu.mo

ZHANG, Yan   張艷
E-mail: yb67447@connect.um.edu.mo

 

Prof. Hui PAN’s group

CAO, Lujie   曹魯杰 
E-mail: yb57485@connect.um.edu.mo

CHEN, Wenzhou   陳文周
E-mail: yb67438@connect.um.edu.mo

LEONG, Chon Chio   梁俊釗
E-mail: yb47439@connect.um.edu.mo

LI, Yang   黎陽 
E-mail: yb87804@connect.um.edu.mo

SHAO, Mengmeng   邵蒙蒙 
E-mail: yb67445@connect.um.edu.mo

SHAO, Yangfan   邵洋帆 
E-mail: yb67450@connect.um.edu.mo

TONG, Rui   童銳 
E-mail: yb77816@connect.um.edu.mo

YANG, Mingyang   楊明陽 
E-mail: yb57486@connect.um.edu.mo

YING, Zhiqin   應智琴 
E-mail: yb87820@connect.um.edu.mo

ZHONG, Xiongwei   鍾熊偉
co-supervisor: Prof. Hai-feng LI
E-mail: yb67442@connect.um.edu.mo

ZHU, Qing   朱慶
E-mail: yb77811@connect.um.edu.mo

 

Prof. Iat Neng CHAN’s group

AO, Kin Long   歐健朗
E-mail: yb77826@connect.um.edu.mo

ZHANG, Fang   張方
co-supervisor: Prof. Hui PAN
E-mail: yb87806@connect.um.edu.mo

 

Prof. Guo HONG’s group

GUO, Jia   郭佳
co-supervisor: Prof. Guichuan XING
E-mail: yb87824@connect.um.edu.mo

WANG, Zixuan   王子軒
E-mail: yb87822@connect.um.edu.mo

ZHONG, Yunlei   仲雲雷
E-mail: yb57449@connect.um.edu.mo

 

Prof. Hai-Feng LI’s group

FU, Ying   付盈
E-mail: yb77822@connect.um.edu.mo

GAO, Haoshi   高皓詩
E-mail: yb87815@connect.um.edu.mo

TU, Bao   涂保
co-supervisor: Prof. Zikang TANG
E-mail: yb67444@connect.um.edu.mo

WU, Si   吳思
E-mail: yb87826@connect.um.edu.mo

YIN, Xunqing   尹訓慶
E-mail: yb77802@connect.um.edu.mo

ZHU, Yinghao   朱英浩
E-mail: yb87818@connect.um.edu.mo

 

Prof. Kar Wei NG’s group

CHEN, Yulong   陳宇龍 
E-mail: yb67440@connect.um.edu.mo

YAN, Shanshan   嚴閃 
E-mail: yb87810@connect.um.edu.mo

ZHAO, Yunyang   趙允洋 
E-mail: yb77829@connect.um.edu.mo

 

Prof. Huaiyu SHAO’s group

LI, Bo   李波 
co-supervisor: Prof. Hui PAN
E-mail: yb77809@connect.um.edu.mo

LI, Jianding   李建定 
co-supervisor: Prof. Hui PAN
E-mail: yb77803@connect.um.edu.mo

YU, Xueqing   於雪晴 
E-mail: yb87805@connect.um.edu.mo

ZHAO, Huajun   趙華軍 
E-mail: yb87802@connect.um.edu.mo

 

Prof. Guoxing SUN’s group

HU, Xiaosai   胡小賽 
E-mail: yb77812@connect.um.edu.mo

LIANG, Xiaoxu   梁曉旭 
E-mail: yb87814@connect.um.edu.mo

YIN, Bibo   尹碧波 
E-mail: yb87821@connect.um.edu.mo

 

Prof. Shuangpeng WANG’s group

FENG, Xiyuan   馮溪淵 
co-supervisor: Prof. Hui PAN
E-mail: yb77823@connect.um.edu.mo

DONG, Jiayi   董佳依 
E-mail: yb67446@connect.um.edu.mo

LIU, Renjun   劉仁俊 
co-supervisor: Prof. Kar Wei NG
E-mail: yb77818@connect.um.edu.mo

XU, Dexuan   徐德璇 
E-mail: yb87812@connect.um.edu.mo

YUAN, Qilin   袁啟霖 
co-supervisor: Prof. Kar Wei NG
E-mail: yb87808@connect.um.edu.mo

 

Prof. Guichuan XING’s group

LIANG, Chao   梁超 
E-mail: yb77805@connect.um.edu.mo

XIA, Junmin   夏俊民 
E-mail: yb87807@connect.um.edu.mo

YU, Xuanchi   喻萱池 
E-mail: yb87825@connect.um.edu.mo

ZHANG, Tianqi   張天琦 
E-mail: yb87801@connect.um.edu.mo

ZHANG, Zhipeng   張志鵬 
E-mail: yb87823@connect.um.edu.mo

ZHAO, Dandan   趙丹丹 
E-mail: yb77806@connect.um.edu.mo

 

Prof. Bingpu ZHOU’s group

CHEN, Ge   陳戈
E-mail: yb77825@connect.um.edu.mo

JI, Bing   冀冰
E-mail: yb87809@connect.um.edu.mo

MAO, Yongyun   毛永雲
E-mail: yb67439@connect.um.edu.mo

YANG, Wenhua   楊文華
E-mail: yb77827@connect.um.edu.mo

ZHOU, Qian   周倩
E-mail: yb87811@connect.um.edu.mo

 

Prof. Chi Tat KWOK’s group

PAN, Linlin   潘琳琳
E-mail: yb57451@connect.um.edu.mo

YE, Shulong   葉曙龍
E-mail: yb57483@connect.um.edu.mo

ZHU, Weiwei   朱微微
E-mail: yb57484@connect.um.edu.mo

 

Prof. Kin Ho LO’s group

LI, Xiang   李翔
E-mail: yb57449@connect.um.edu.mo