Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CAI Yongqing   10:00 – 11:00     10:00 – 11:00
CHEN Shi   10:00 – 11:00     10:00 – 11:00
HONG Guo   16:00 – 17:00     16:00 – 17:00
HUI Kwun Nam     17: 00 18:00   17: 00 18:00
IAN Hou 11:30 – 12:30     11:30 – 12:30  
LI Hai-Feng   13:10 – 14:10     13:10 – 14:10
LI Zongjin 16:30 – 17:30     16:30 – 17:30  
LIU Hongchao 15:00 – 16:00     15:00 – 16:00  
NG Kar Wei 11:30 – 12:30     11:30 – 12:30  
PAN Hui 14:00 – 15:00     14:00 – 15:00  
QU Songnan 16:00 – 17:00     16:00 – 17:00  
SHAO Huaiyu 16:00 – 17:00     16:00 – 17:00  
SUN Guoxing 14:30 – 15:30     14:30 – 15:30  
TANG Zikang   15:00 – 17:00      
WANG Shuangpeng 11:00 – 12:00     11:00 – 12:00  
XING Guichuan   15:00 – 16:00     15:00 – 16:00
ZHOU Bingpu   15:00 – 16:00     15:00 – 16:00
ZHOU Yinning 16:00 – 17:00     16:00 – 17:00