Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CAI Yongqing (蔡永青)   10:00 – 11:00     10:00 – 11:00
CHEN Binmeng (陳斌猛) 10:00 – 11:00     10:00 – 11:00  
CHEN Shi (陳石)   10:00 – 11:00     10:00 – 11:00
HONG Guo (洪果)   16:00 – 17:00     16:00 – 17:00
HUI Kwun Nam (許冠南)     17: 00 18:00   17: 00 18:00
IAN Hou (殷灝) 11:30 – 12:30     11:30 – 12:30  
LAI Shen (賴屾)   14:00 – 15:00 14:00 – 15:00    
LI Hai-Feng (李海峰) 11:30 – 12:30     11:30 – 12:30  
LIU Hongchao (劉宏超)   14:30 – 15:30     14:30 – 15:30
NG Kar Wei (吳嘉偉)   16:00 – 17:00     16:00 – 17:00
PAN Hui (潘暉) 14:00 – 15:00     14:00 – 15:00  
QU Songnan (曲松楠) 16:00 – 17:00     16:00 – 17:00  
SHAO Huaiyu (邵懷宇) 9:00 – 10:00     9:00 – 10:00  
SUN Guoxing (孫國星) 14:30 – 15:30     14:30 – 15:30  
SUN Pengzhan (孫鵬展) 10:00 – 11:00     10:00 – 11:00  
TANG Zikang (湯子康)   15:00 – 17:00      
WANG Shuangpeng (王雙鵬)   11:40 – 12:40     11:40 – 12:40
XING Guichuan (邢貴川)   16:30 – 17:30     16:30 – 17:30
ZHOU Bingpu (周冰樸)   15:00 – 16:00     15:00 – 16:00
ZHOU Yinning (周胤寧) 16:00 – 17:00     16:00 – 17:00