Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CAI Yongqing (蔡永青) 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
CHEN Binmeng (陳斌猛)
CHEN Shi (陳石) 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
HONG Guo (洪果) 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
HUI Kwun Nam (許冠南) 17: 00 18:00 17: 00 18:00
IAN Hou (殷灝) 11:30 – 12:30 11:30 – 12:30
LAI Shen (賴屾) 14:00 – 15:00 14:00 – 15:00
LI Hai-Feng (李海峰) 13:10 – 14:10 13:10 – 14:10
LIU Hongchao (劉宏超) 15:00 – 16:00 15:00 – 16:00
NG Kar Wei (吳嘉偉) 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
PAN Hui (潘暉) 14:00 – 15:00 14:00 – 15:00
QU Songnan (曲松楠) 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
SHAO Huaiyu (邵懷宇) 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
SUN Guoxing (孫國星) 14:30 – 15:30 14:30 – 15:30
TANG Zikang (湯子康) 15:00 – 17:00
WANG Shuangpeng (王雙鵬) 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00
XING Guichuan (邢貴川) 15:00 – 16:00 15:00 – 16:00
ZHOU Bingpu (周冰樸) 15:00 – 16:00 15:00 – 16:00
ZHOU Yinning (周胤寧) 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00