Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CAI Yongqing (蔡永青) 14:00 – 15:00 14:00 – 15:00
CHEN Binmeng (陳斌猛) 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
CHEN Shi (陳石) 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
HUI Kwun Nam (許冠南) 17: 00 – 18:00 17: 00 – 18:00
IAN Hou (殷灝) 11:30 – 12:30 11:30 – 12:30
LAI Shen (賴屾) 14:00 – 15:00 14:00 – 15:00
LI Hai-Feng (李海峰) 14:00 – 15:00 14:00 – 15:00
LIU Hongchao (劉宏超) 9:00 – 10:00 9:00 – 10:00
NG Kar Wei (吳嘉偉) 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
PAN Hui (潘暉) 14:00 – 15:00 14:00 – 15:00
QU Songnan (曲松楠) 10:30 – 11:30 10:30 – 11:30
SHAO Huaiyu (邵懷宇) 13:30 – 14:30 13:30 – 14:30
SUN Handong (孫漢東) 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00
SUN Guoxing (孫國星) 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
SUN Pengzhan (孫鵬展) 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
TANG Zikang (湯子康) 15:00 – 17:00
WANG Shuangpeng (王雙鵬) 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
XIAO Cong (肖聰) 16:30 – 17:30 16:30 – 17:30
XING Guichuan (邢貴川) 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
YANG Shengyuan (楊聲遠) 17:00 – 18:00 17:00 – 18:00
ZHOU Bingpu (周冰樸) 15:00 – 16:00 15:00 – 16:00
ZHOU Yinning (周胤寧) 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00