Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CAI Yongqing 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
CHEN Shi 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
HONG Guo 14:30 – 15:30 14:30 – 15:30
HUI Kwun Nam 17: 00 18:00 17: 00 18:00
IAN Hou 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
LI Hai-Feng 16:00 – 17:00 13:10 – 14:10
LI Zongjin 16:30 – 17:30 16:30 – 17:30
LIU Hongchao 15:00 – 16:00 15:00 – 16:00
NG Kar Wei 14:30 – 15:30 14:30 – 15:30
PAN Hui 15:00 – 16:30 15:00 – 16:00
QU Songnan 14:30 – 15:30 14:30 – 15:30
SHAO Huaiyu 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
SUN Guoxing 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
TANG Zikang 15:00 – 17:00
WANG Shuangpeng 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00
XING Guichuan 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
ZHOU Bingpu 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00