Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CAI Yongqing 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
CHEN Shi 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
HONG Guo 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
HUI Kwun Nam 17: 00 18:00 17: 00 18:00
IAN Hou 11:30 – 12:30 11:30 – 12:30
LI Hai-Feng 14:30 – 15:30 14:30 – 15:30
LI Zongjin 16:30 – 17:30 16:30 – 17:30
LIU Hongchao 9:30 – 10:30 9:30 – 10:30
NG Kar Wei 11:30 – 12:30 11:30 – 12:30
PAN Hui 14:00 – 15:00 14:00 – 15:00
QU Songnan 10:30 – 11:30 10:30 – 11:30
SHAO Huaiyu 9:00 – 10:00 9:00 – 10:00
SUN Guoxing 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
TANG Zikang 15:00 – 17:00
WANG Shuangpeng 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00
XING Guichuan 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
ZHOU Bingpu 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
ZHOU Yinning 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00