Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CAI Yongqing   14:00 – 15:00   14:00 – 15:00  
CHEN Shi   10:00 – 11:00     10:00 – 11:00
HONG Guo 14:30 – 15:30     14:30 – 15:30  
HUI Kwun Nam     17: 00 18:00   17: 00 18:00
IAN Hou 10:00 – 11:00     10:00 – 11:00  
LI Hai-Feng     14:30 – 15:30 14:30 – 15:30  
LI Zongjin 16:30 – 17:30     16:30 – 17:30  
LIU Hongchao   9:00 – 10:00 9:00 – 10:00    
NG Kar Wei 14:30 – 15:30     14:30 – 15:30  
PAN Hui 15:00 – 16:30     15:00 – 16:00  
QU Songnan 14:30 – 15:30     14:30 – 15:30  
SHAO Huaiyu 16:30 – 17:30     16:30 – 17:30  
SUN Guoxing   16:00 – 17:00   16:00 – 17:00  
TANG Zikang   15:00 – 17:00      
WANG Shuangpeng 11:00 – 12:00     11:00 – 12:00  
XING Guichuan 17:00 – 18:00     17:00 – 18:00  
ZHOU Bingpu   14:30 – 15:30     14:30 – 15:30