Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CAI Yongqing 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
CHEN Shi 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
HONG Guo 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
HUI Kwun Nam 17: 00 18:00 17: 00 18:00
IAN Hou 11:30 – 12:30 11:30 – 12:30
LAI Shen 14:00 – 15:00 14:00 – 15:00
LI Hai-Feng 13:10 – 14:10 13:10 – 14:10
LI Zongjin 16:30 – 17:30 16:30 – 17:30
LIU Hongchao 15:00 – 16:00 15:00 – 16:00
NG Kar Wei 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
PAN Hui 14:00 – 15:00 14:00 – 15:00
QU Songnan 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
SHAO Huaiyu 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
SUN Guoxing 14:30 – 15:30 14:30 – 15:30
TANG Zikang 15:00 – 17:00
WANG Shuangpeng 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00
XING Guichuan 15:00 – 16:00 15:00 – 16:00
ZHOU Bingpu 15:00 – 16:00 15:00 – 16:00
ZHOU Yinning 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00